chart

تامین کنندگان

شرکت یکتا اندیش سازه جهت انجام فعالیت های طراحی، ساخت ، سند بلاست و رنگ آمیزی  و نصب از تأمین کنندگان حقیقی و حقوقی دعوت می نماید جهت ثبت مشخصات در لیست تأمین کنندگان مشخصات و رزومه کاری خود را به آدرس اصفهان اتوبان ذوب آهن- فاز دوم شهرک صنعتی اشترجان بعد از شرکت نیروکلر  به کد پستی  97559- 84651  ارسال نمایند.

 و یا به صورت الکترونیکی از طریق لینک زیر به شرکت یکتا اندیش سازه ارسال نمایند.